Tel.: +420 608 768 168,   E-mail: vassklep@centrum.cz

Po 5ti letech od koupě sklepa se nám ozvala vnučka posledních poválečných majitelů sklepa. Úplně náhodou /ty však neexistují/ našla naše webové stránky při surfování po internetu. Naše setkání ve sklepě pak v sobě mělo všechny atributy nezapomenutelného zážitku - milé, inspirující, poučné, dojemné, veselé, smutné prostě krásné.


   První příloha - Firemní papír rodinného vinařství Adamek s dopisem p.Knápkové      Druhá příloha - Foto celé rodiny ze silvestra 1936 /Karl a Rosina Adamek napravo/
 

grape-valiantPrvní písemná zmínka o oblasti je z roku 1190, kdy kníže Břetislav Jindřich daroval Luckému /Louckému/ klášteru „ves u kláštera ležící“. Je nasnadě se domnívati, že se tehdy jednalo právě o území dnešních Sedlešovic a možná i tehdejšího Starého Šaldorfa.

Co se obyvatel a majetku týče, zatím se nám podařilo vypátrat že r. 1772 měla obec Šaldorf /Schallersdorf/ 521 obyvatel a pozemky k ní náležící se rozprostíraly na 283 ha. Takové množství bydlících lidí se určitě nemohlo zjevit z čista jasna a během několika let. Předpokládáme tudíž, že celá oblast /potažmo hloubené pískovcové sklepy/ byla osídlena již o několik století dříve. Ústní zprávy dochované až do dnešních dní praví, že velmi kvalitní pískovcový materiál se z oblasti tzv. Modrých sklepů vyvážel do samotné Vídně, jsa používán na štuky zámožných majitelů domů, paláců a významných královských staveb.

Rok 1799 byl pro Starý Šaldorf pohromou, neboť kromě 12ti domů strhla rozvodněná řeka Dyje všechna stavení a lidé začali svá obydlí znovu stavět cca o kilometr výš, blíže ke Znojmu. Zajímavostí je i to, že při likvidování katastrofy přiložily nemalou měrou ruku k dílu i Ruské kozácké jednotky, táhnuvší tou dobou přes Znojmo v době Napoleonských válek. Nově zbudovanou obec nazvali tehdy Nový Šaldorf /Neüschallersdorf/ a jeho plocha vedla od nynější křižovatky na Brno směrem dolů k řece Dyji.
Rokem 1874 se stal Nový Šaldorf samostatnou obcí. Roku 1939 pak přešel územně i správně pod Znojmo. Po revoluci se však opět osamostatnil a spojil se staršími Sedlešovicemi, dnešní název tedy zní Nový Šaldorf-Sedlešovice.

Již od dávných let bylo území okolo Znojma osídleno převážně německou populací a Češi tvořili menšinu. Historie pěstování vinné révy a budování sklepů patří tedy převážně Němcům, kteří byli po válce odsunuti a jejich těžce budované, téměř 600 let staré dílo zde po nich zůstalo. Bohužel ani obyvatelé kteří zůstali, ani noví přistěhovalci /z Valašska, východních Čech, rumunští Češi atd./ nebyli schopni navázat na tradici kvalitního vinařství a přes jejich snahu zbylo jen pár opravdu dobrých pěstitelů.


VÁŠ SKLEP

zeleny_listČerpáno z pozemkové knihy z 19.století /knihovní vložka 112/ a z Gruntovních knih sklepů obcí Nový a Starý Šaldorf /r. 1793-1876/. Jelikož zmínky o osídlení oblasti Šaldorfa jsou již ze 12.století, máme pádný důvod se domnívat že historie budování sklepů sahá nejméně 500-600let zpět, možná i více. U některých sousedních sklepů se dochovaly velké původní lisy na víno z masivního dřeva datované 16.stoletím, takže daleko před tím než si vinaři mohli dovolit takovou, na tehdejší dobu velkou investici, museli již existovat v pískovci vyhloubené vinné sklepy a vinařství jako takové.

 

Soupis majitelů z již dochovaných písemných archiválií:

1815 první písemně dochovaný majitel Melchior STEIN von Neüschallersdorf
1835 majitel Ambros a Johanna BIEBER
12.11. 1867 kupuje sklep Franz SCHWARZ
24.12. 1873 Peter a Anna ROOBOVI /děti Franze Schwarze/
30.5. 1915 získává dědictvím 1 dcera Katharina MEISTER a 3 Anna ROOB
8.11. 1919 majitelé Karl a Rosina ADAMEK, tito hospodařili ve sklepě možná už od r. 1911, neboť v jednom z výklenků sklepa jsme našli zřejmě jimi datované nápisy a letopočet r.1911-1940. Nápis stejného tvaru byl totiž nad dveřmi staré lisovny a uváděl rodinu Adamek.

 


LEGENDA

DemizonekVÁŠ SKLEP, který se nachází v nádherné oblasti na hranicích Národního parku Podyjí, se začal budovat asi tak před 400-500 lety. Jeho prvními vlastníky byli tři bratři.

Jak to tak v některých rodinách bývá, panovala mezi nimi rivalita. Ten nejmladší se jmenoval Kryštof a byl dobro samo. Víno od něj vyrobené dokázalo lidi pohladit a dávalo jim energii. Kryštof byl velice oblíbený mezi lidmi z vesnice. Jeho dva bratři Jáchym a Tadeáš mu to však záviděli.

Nebyli moc pracovití, spíše velmi pohodlní. Nejraději by nechali milého Kryštofa vše dělat samotného a pak za to sami slízli smetánku. Kryštof nechtěl bratrům prozradit, jak dobré víno vlastně vyrábí, a proto to mezi nimi moc neklapalo. Bratři totiž nevěděli, že Kryštofovi pomáhají sklepní skřítkové, které objevil při kopání tohoto sklepa za dlouhých zimních večerů. Protože byl laskavý, skřítci mu vždy dobře poradili a také ho varovali před jeho bratry.

„Nesmíš nikdy a nikomu prozradit, že spolu vyrábíme víno –
tento tak magický nápoj!
Mohlo by to s tebou špatně dopadnout! “

 

Avšak Kryštof nedbal dobrých rad skřítků, až jednoho dne ve slabé chvíli podlehl tlaku svých bratrů a prozradil jim tajemství sklepa. Žel Bohu, to neměl dělat. Bratři hned začali vymýšlet plán jak by se sami zmocnili výroby a využili pomoci skřítků.

Říkali si:

"Kdyby by tu nebyl Kryštof, tak by skřítci jistě pomáhali nám!
Pak bychom byli oblíbení my, prodávali bychom tento
drahocenný nápoj a tím bychom sami zbohatli!
Ne jako Kryštof, který polovinu rozdá!"

 

LisJednoho večera před vinobraním se vkradli do sklepa a nařízli rameno obrovského dřevěného lisu. Když pak Kryštof začal lisovat hrozny, pod velkým tlakem rameno lisu prasklo a svalilo se na něj. Bratři uslyšeli tu ránu a hned věděli, co se děje. Milému Kryštofovi však nepomohli. Když přišli z vinice sousedé, bylo již pozdě.

Tadeáš s Jáchymem však marně čekali na skřítky a jejich pomoc. Ti se špatným bratrům nikdy nezjevili, spíše je strašili a dělali jim naschvály. Bratři raději sklep prodali a už se nikdy k výrobě vína nevrátili. Zemřeli nedlouho potom v osamění, chudobě a s černou rýhou na své duši.

Sklep pomalu chátral a různí majitelé se stále měnili…. Na konci minulého století sloužil dokonce jako skladiště pro družstevní sadbové brambory. Skřítci tehdy odešli jinam a nikdo je už nikdy neviděl.

Až nyní se opět vrátili, jak se sami přesvědčíte,
pokud VÁŠ SKLEP navštívíte…


Několik fotografii z přestavby sklepa ...

sklep2003_puvodni640 sklep2004_novy640 VP1 vinarna_panorama_1
Původní stav  rok 2003 Současnost Současnost Současnost
Czech-Republic    United-Kingdom    Germany 
CZ - EN - DE

VÁŠ SKLEP
Nový Šaldorf,
sklepní ulička Na staré cestě,
vinný sklep č. 76/S
vassklep@centrum.cz
www.vassklep.cz

tel.: +420 608 768 168
tel.: +420 777 575 634

GPS:
N:48°49'32.22"
E:16°3'9.57"

MAPA

Jitka_a_Bronislav_Mikulaskovi

Naše sklepy v televizi
Dárkový poukaz
Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

JÁRA CIMRMAN V NAŠEM SKLEPĚ

 220px-Wi-Fi_Logo.svg

ZDARMA
v celém objektu.